News & Blog

Povezano

Visual identity GEMA Ltd
Visual identity of the Information Centre “Mir” Međugorje
novi broj magazina FYI, CROZ, dizajn shift
Dizajn časopisa nastao je u Shift kreativnoj agenciji, a suradnja je nastavljena i nakon obavljenog dizajna na pripremanju svakog pojedinačnog broja.