UBBiH Udruženje banaka Bosne i Hercegovine

Dizajn časopisa BH Bankar

Kategorija: Grafički dizajn publikacija

BH Bankar časopis je Udruge banaka Bosne i Hercegovine koji izlazi 3 puta godišnje. Ovdje možete pogledati neke od tipičnih stranica časopisa.

Dizajn časopisa BH Bankar
Dizajn časopisa BH Bankar
Dizajn časopisa BH Bankar
Dizajn časopisa BH Bankar
Dizajn časopisa BH Bankar
Dizajn časopisa BH Bankar
Dizajn časopisa BH Bankar
Dizajn časopisa BH Bankar, shift.ba mostar