Bojan Bogdanović

Osobni brend sportaša - dizajn logotipa

Kategorija: Vizualni identitet

Bojan Bogdanović je jedan od najboljih hrvatskih profesionalnih košarkaša. Rođen je u Mostaru, košarkašku karijeru započeo je s mostarskim klubom Zrinjski 2004. godine. Trenutno je član Utah Jazza, a također je i jedan od hrvatskih košarkaških reprezentativaca. U profesionalnoj karijeri Bojana Bogdanovića došlo je do trenutka kada se treba predstaviti javnosti kroz prepoznatljiv identitet te posvetiti izgradnji dugotrajnog odnosa s fanovima — bilo da se radi samo o odnosu kroz komunikaciju putem društvenih mreža ili kroz konkretne proizvode.

Logotip je dizajniran uz jednu jedinu želju da u sebi sadrži broj 44 koji je Bojanov prepoznatljivi i zaštitni broj kojeg nosi na dresovima u reprezentaciji, ali i klubovima gdje je do sada igrao. Mi smo otišli korak dalje i uz taj zahtjev dizajnirali monogram koji u sebi osim broja 44 sadrži i Bojanove inicijale. Logotip je odmah prihvaćen, a već sada se koristi na Bojanovim društvenim mrežama, zatim u elementima interijera hotela u Dubrovniku, te u kampanji za održavanje košarkaškog kampa prilikom čega će biti predstavljena i sportska garderoba koju je proizveo Adidas, a koja na sebi sadrži ovaj logotip.

Bojan Bogdanović želio je vizualni identitet koji će ga učiniti prepoznatljivim i omogućiti mu izgradnju osobnog brenda, što bi značilo identitet sportaša, obilježen snagom, hrabrošću, liderstvom. Razvijanje i održavanje vlastitog brenda dio su dugoročne strategije karijere, ali i onoga što se događa nakon njezina završetka. Nama kao agenciji za grafički dizajn bio je pravi izazov otkriti, definirati i artikulirati individualnost i karakter klijenta kao najznačajnijih komponenti vlastitoga brend identiteta.