Intera Tehnološki park

Digitalni nomadi u Hercegovini - vizualni identitet projekta

Kategorija: Vizualni identitet

Privlačenje digitalnih nomada u Hercegovinu — pojedinaca koji za svoje poslovne aktivnosti koriste najmodernije tehnologije i nisu nužno vezani za jednu lokaciju — jedna je od glavnih aktivnosti koje će se u okviru projekta RECOOPER provoditi s ciljem oporavka turističkog sektora u Bosni i Hercegovini. Sufinanciraju ga Europska unija i vlada SR Njemačke kroz projekt EU4BusinessRecovery.

Turistički i ekonomski potencijal koji leži u digitalnim nomadima kao ciljnoj skupini prepoznale su brojne zemlje svijeta, a u posljednjih nekoliko godina i zemlje Zapadnog Balkana gdje ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Geografska pozicija, niski troškovi života, sigurnost, prirodne ljepote, kulturna baština, gastronomija i različiti sadržaji samo su neke od karakteristika Hercegovine — regije u kojoj digitalni nomadi već neko vrijeme pronalaze razlog za posjetu i boravak.

Naša agencija izradila je vizualni identitet projekta “Digital Nomads Herzegovina”. Koristeći široku paletu boja unutar knjige grafičkih standarda kreiran je logotip kao potpuno novi znak koji u sebi sadrži pojedinačne simbole za sve ono na čemu se temelji ovaj projekt a to je privlačenje ljudi koji žele i mogu raditi izvan fiksne lokacije u Hercegovinu, zemlju sunca, koja će im biti inspiracija za rad zahvaljujući ugodnoj klimi, prirodnim ljepotama i ostalim prednostima, kojih ponajčešće ni sami nismo svjesni.

Imajući u vidu ciljnu skupinu, vizualni identitet je kreiren prvenstveno za upotrebu kroz digitalne kanale, društvene mreže i web sajtove, pa tako znak može funkcionirati potpuno samostalno prenoseći ideju projekta, a osim toga, naravno i sa pratećim tekstom — ne samo nazivom projekta već i sloganom “Work’n’sunshine” koji dodatno oplemenjuje logotip i u najkraćim crtama opisuje budućim “nomadima” u Hercegovini što sve mogu ovdje očekivati.

Paleta boja zasnovana je na jarkim nijansama koje nalazimo u prirodi i koje će se bez problema nametnuti u digitalnoj komunikaciji a tipografija je kombinacija “rounded” sans serifnog fonta koji je svojim oblicima “kompatibilan” sa znakom, te rukopisnog fonta koji u sloganu daje cijelom projektu “domaćinsku” notu. Osim toga, knjiga grafičkih standarda, osim osnovnih vizualnih konstanti definira i smjernice za oblikovanje budućih promotivnih materijala.

Vizualni identitet samo je mali segment logističke podrške koja je potrebna digitalnim nomadima. Nadamo se da će ovaj vizualni identitet doprinijeti tomu da Hercegovina postane prepoznata kao regija koja nudi vrhunske mogućnosti za privlačenje visoko kvalificiranih profesionalaca s visokim prihodima te da će uz njih ekonomija biti bogatija a naše društvo doživjeti pozitivne promjene.