Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Vizualni identitet Agencije za nadzor osiguranja FBiH

Kategorija: Vizualni identitet

Agencija za nadzor osiguranja (ANO) je federalna regulatorna institucija koja ima nadzornu funkciju u području privatnog osiguranja. Njegova glavna svrha je zaštititi interese osiguranika, osiguravajućih društava i drugih dionika osiguranja, doprinoseći zakonitom poslovanju, dugoročnoj održivosti i pouzdanosti sektora osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Novi identitet naglašava novu formulaciju naziva agencije. Skraćenica ANO nastala je od inicijala punog naziva Agencije, a uprava je željela koristiti akronim u svom brendiranju i komunikaciji s javnošću. Ovi zahtjevi utjecali su na konačan izgled logotipa koji je definiran prilagođenim slovima akronima, popraćenih neutralnom Campton tipografijom.

Obrisi logotipa prate minimalističku korporativnu stilistiku, a rezultat je vizualni identitet koji sugerira profesionalannost, stručnost i jedinstvenost ove državne agencije. Slovo N dizajnirano je da podsjeća na kvačicu — simboličku potvrda ispravnih poteza i nosi snažnu poruka (prije svega jasnu i nedvosmislenu komunikaciju, transparentnost, zakonitost i profesionalnost ) koja ANO prikazuje kao istinski autoritet u svojemu području djelovanja.