News & Blog

Povezano

Visual identity for restaurant
Dizajn vizualnog identiteta i promotivne kampanje mostarskog festivala komedije
novi broj magazina FYI, CROZ, dizajn shift
Dizajn časopisa nastao je u Shift kreativnoj agenciji, a suradnja je nastavljena i nakon obavljenog dizajna na pripremanju svakog pojedinačnog broja.