News & Blog

Povezano

Corporate Identity Design
Oblikovanje i priprema za tisak zbirke knjiga duhovnog sadržaja
Dizajn event identiteta i promotivne kampanje za "Lice s naslovnice i Miss Mepas Mall-a by Anica Kovač"
Organizacija ovoga događaja dodatno je oživjela ovaj najveći tržni centar u regiji, i pretvorila ga u mjesto veselog druženja i okupljanja. Organizirani događaj kao kratkoročni ili dugoročni projekt, koji ima svrhu i namjeru te točno određenu ciljnu publiku, dio je kvalitetnog strateškog plana poduzeća ili određene organizacije, stoga je integrirani dio njenog vizualnog komuniciranja. Zadaća naše agencije, kada je riječ o dizajnu kreativnog dijela ovoga eventa, bila je osmisliti vizualni koncept događaja koji će privući pozornost ciljne skupine. Agencija Shift dizajnirala je...