News & Blog

Povezano

Briefmarke zu Ehren Marin Čilić
Vizualni identitet Hotel Herceg Međugorje
novi broj magazina FYI, CROZ, dizajn shift
Dizajn časopisa nastao je u Shift kreativnoj agenciji, a suradnja je nastavljena i nakon obavljenog dizajna na pripremanju svakog pojedinačnog broja.