News & Blog

Povezano

Vizualni identitet Bara 1551
Vizualni identitet Informativnog centra Mir Međugorje
Vizualni identitet tužiteljstava u Bosni i Hercegovini, VSTV
Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH je neovisna institucija BiH, čiji je osnovni mandat uspostavljanje i očuvanje neovisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Zakonom su utvrđene sljedeće nadležnosti Vijeća: imenovanje sudaca, tužitelja i stručnih suradnika, disciplinska odgovornost, pravosudna uprava i statistika, budžeti pravosudnih institucija, nadzor nad stručnim usavršavanjem, uvođenje IKT tehnologija, kao i vodeća uloga u provođenju i koordiniranju reformskih aktivnosti u pravosudnom sektoru BiH. Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH ujedno je i regulatorno...