News & Blog

Povezano

 Brand Identity and Development
Briefmarke zu Ehren Marin Čilić
novi broj magazina FYI, CROZ, dizajn shift
Dizajn časopisa nastao je u Shift kreativnoj agenciji, a suradnja je nastavljena i nakon obavljenog dizajna na pripremanju svakog pojedinačnog broja.