Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar

Poštanska marka 800 godina Franjevačkog reda

Kategorija: Grafički dizajn publikacija

U izdanju Hrvatske pošte d.o.o. Mostar izašla je poštanska marka koja obilježava 800. obljetnicu postojanja Franjevačkog reda. U suradnji s Hercegovačkom franjevačkom provincijom Uznesenja BDM, Shift kreativna agencija realizirala je grafički dizajn izdanja poštanske marke.

Poštanska marka 800 godina Franjevačkog reda